Givandets glädje

 

Givandets glädje – silverdonationer

 

Nationalmuseum
5 juli 2023–23 juni 2024

 

Museets donatorer är många och till utställningen har därför ett antal valts ut. De är hängivna samlare, konstintresserade som valt att stödja Nationalmuseum kontinuerligt eller med enstaka insatser och konstnärer som önskat att fler ska kunna ta del av deras livsverk. Den gemensamma nämnaren är silver.

Gåvorna och donationerna har haft stor betydelse för Nationalmuseums möjligheter att förvärva både äldre och samtida silversmide då museet inte har några statliga medel för förvärv utan är beroende av gåvor och privata stiftelse- och fondmedel.

Utställningen presenterar ett 80-tal av de senaste decenniernas gåvor till museet. Den visas i Fokusgalleriet som är en utställningsyta i anslutning till Skattkammaren där fördjupningar i samlingarna presenteras i ett lite mindre format. 

Foto: Mats Håkansson.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.