Metal Endeavors

I utställningen ”Metal Endeavors” presenteras 2020 års examenskull från MetalArt HDK Valand med enastående arbeten sprungna ur en stark lust till metall och konstnärligt skapande. Utställningen kurerades och producerades utanför Göteborg Universitets ramar och stöd. Galleri och kuratorer har arbetat med alumni efter deras examination. Utställningen är alltså inte en officiell examensutställning.

Det är en mångfacetterad skara metallkonstnärer som vallfärdat från Jordanien, Österrike, Skottland, Finland, Italien och Sverige för att söka sitt uttryck i materialet metall. Med varierande bakgrund, allt från de klassiska konstarterna, till smyckeskonst och traditionellt järnsmide har samtliga funnit en egen röst som kommer till tals i de bästa verken från deras examensprojekt.

 

Arttu Halkosaari
Carina Fogde
Daniel Freyne
Johanna Gustafsson
Johannes Postlmayr
Moe Omari
Silvia Corti

 

Resultatet är slående och genomfört mot alla odds. När sista terminen trasades sönder av Covid-19 förlorade studenterna snabbt tillgång till verkstaden på skolan, något som för materialbaserade konstnärer utgör en fundamental plattform. Några av dem hyrde in sig i privata verkstäder medan andra arbetade dygnet runt de få dagar de fick tillgång till Steneby MetalArts stora och välutrustade verkstad.

Utställningen ”Metal Endeavors” tar temperaturen på det samtida konstnärliga uttrycket inom metall vilket visar på att HDK Valand ligger i framkant och att det är där det händer.

“Det är med enorm stolthet jag ser den här gruppen internationella studenter transformeras till kollegor och för första gången möta publiken på Galleri Sebastian Schildt”, säger Tobias Birgersson, utbildningsansvarig och lektor på Metallgestaltning HDK Valand, Göteborgs Universitet.

 


ARTTU HANKOSAARI

Finland

Skulptur, ”Carving Steel”, stål.

Arttu Halkosaari är den virtuose järnsmeden som med sin ljusbåge vet hur att karva i järnet som om det vore mjukaste smör. Formmässigt kommer inspirationen kommer från naturens kretslopp där det spirande inom sinom tid vissnar och tillslut förgörs. Den taktila ytan är både mjuk och skrovlig, men trots det aldrig vass, istället manar den organiska formen till varseblivning och beröring.

 


DANIEL FREYNE

Skottland

Corpus, ”Transition”, järn.

Den skotske konstnären Daniel Freyne är utbildad järnsmed och behärskar sitt material till fulländning. Han har undersökt arketypiska former, skärskådat keramiken och frågat sig vad som händer när en klassisk form tvingas byta material. I hans arbeten varmformas järnet och appliceras lager på lager vilket resulterar i aldrig tidigare skådade självklarheter i betydelsefull dialog med vår gemensamma konsthistoria.

 


JOHANNA GUSTAFSSON

Sverige

Skulptur, ”Fall i huk, res med bug”, koppar.

I sina skulpturala verk månar konstnären Johanna Gustafsson om att involvera rörelsen medan den pågår. Med bakgrund i performance lyfter hon fram akten fram som skulpturalt utforskande. Formen, i dess tvetydighet, gör sig påmind i dansarens och koreografens samspel mellan rytm och kropp.

 


JOHANNES POSTLMAYR

Österrike

Skulptur, ”Bodenlose Frechheit” & ”Untitled/Red” emaljerat järn.

Konstnären Johannes Postlmayr är utbildad järnsmed. I sitt mekaniska och ingenjörslika förhållningssätt undersöker han utvecklingen av den traditionella hushållsemaljen och förflyttar emaljerat stål från funktionalism till modern skulptur. Den ursprungliga kärlformen har transformerats till en laserskuren konstruktion vars konstnärliga uttryck förstärks av den blyrika emaljen.

 


MOE OMARI

Jordanien

Skulptur, ”Modus”, Järn, aluminium och brons.

Konstnären Moe Omari går tillbaka på grundformerna i arabisk arkitektur. Det centrala ordet är Muqarna som beskriver det vanligen förekommande stalaktitvalvet i moskéer och palats. Ur hexagonala former som bygger på repetition och harmoni, samma som i binas vaxkakor och naturens kristallstrukturer, föds genom Moe Omari en ny skulptural tradition som trots helig geometri också välkomnar ornamentik.

 


SILVIA CORTI

Italien

Skulptur, ”Metalmorphosis”, patinerad koppar.

Med bakgrund från smyckekonst och design arbetar Sylvia Corti målinriktat med skulpturala installationer som får sitt starka uttryck genom centrala former med både intagande och krävande patinerad ytstruktur. Inte sällan väljer hon själv att visa sina verk i månlika sandtag där skulpturerna uppgår i en kosmisk skönhet och harmonisk balans.

 


CARINA FOGDE

Sverige

Skulptur, ”Abode – memories from houses”, aluminum och brons.

Sedan mer än två decennier är konstnären Carina Fogde väl etablerad inom måleriet. De senaste åren har hon också känt en stark dragning till att utrycka sig tredimensionellt varpå hon sökt sig till utbildningen metallgestaltning på HDK Valand. Med kärlek och personliga band till hem och boningar har hon genom en ny genre utforskat huskroppar med gåtfullt slutna, skulpturala gestalter.

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.