Contact

I utställningen “Contact” som visas på Kaleido konsthantverk i Uppsala, visar Tobias Birgersson ett arbete som spänner över de senaste tio åren då han ägnat sig åt undersökande av sådant som behållare och verktyg och deras symbiotiska förhållande till den mänskliga kroppen.

Vernissage 12 februari 2022, kl. 11.00—16.00
Utställningen visas 12 februari—5 mars

”Vi behöver egentligen inte hantverken längre. Varför ska vi kunna smida, dreja, blåsa glas och väva när vi har så mycket effektivare maskiner som gör det åt oss?” funderar metallkonstnären Tobias Birgersson. För honom började intresset för hantverk med järnsmide och sedan har han gått vidare till corpussmide i silver. Numera ser han mindre praktiskt och mer utforskande på sitt arbete.

”För mig utgör alla de här gamla teknikerna en skattkista med språk som jag kan uttrycka mig och berätta historier med. ’Orden’ är desamma som för hundratals, kanske tusentals, år sedan. Men vi kan alltid berätta nya historier med dem. Konsthantverket har fått en ny anledning att finnas!”
 

 
”Det handlar väldigt mycket om oss människor och hur vi umgås med våra saker. Först använde vi våra kupade händer, och när de inte räckte till började vi använda exempelvis pumpor att förvara vatten och frön i. Mina kalebasser, som lämnat funktionen och inte går att använda, är en hälsning till urkärlet.” Pumpaformen går också att känna igen i hans symboliska redskap.

”Som silversmed är jag exakt och ganska förutsägbar. Men här har jag lekt med kärlet och verktyget som arketyper” säger Tobias Birgersson. ”När jag arbetar kommer idéerna först. Sedan byter jag mössa och snöar in på hantverket.” Som exempel nämner han hur han malde grafit i en gammal kaffekvarn, nördade ner sig i olika kornstorlekar och effekter, för att till sist använda grafitpulvret som ytbeläggning på torkade kalebasser. “För betraktaren kan det kanske te sig obegripligt, men för mig är det jätteintressant och en kontemplativ del i den konstnärliga processen” konstaterar han.

“Konst, och kanske speciellt hantverk, har en narcissistisk kärna. Att älska det du gör kan vara en stark drivkraft. Men saknar du förmåga att stanna upp och reflektera över det du har gjort, då är det lätt att gå vilse.”

Tobias Birgersson vill framföra ett stort TACK till bokbindarmästare Wolfgang Bremer och fotograf Christian Habetzeder som han har samarbetat med under framställningen av objekten till utställningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.